MTGSTORE - Magiczny Świat MTG Magic The Gathering
MTGSTORE
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
Regulamin
Sklep internetowy www.mtgstore.pl prowadzony jest przez firmę:

                        MTGSTORE  
                        Grzegorz Kubiński
                        ul.Legionów Polskich 95/11
                        41-300 Dąbrowa Górnicza
                        REGON:  241907740
                        NIP:  6442777711

Numer konta bankowego oraz dane potrzebne do wpłat:

                        Nazwa konta:   MTGSTORE
                        Numer konta:   66 1140 2004 0000 3002 7296 1540
                        Nazwa banku:   mBank


1. Sklep MTGSTORE prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów zamawianych poprzez sieć internetową. 

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu www.mtgstore.pl . Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja lub posiadanie konta w sklepie, jednak dzięki rejestracji Użytkownik bedzie mógł monitorować stan swoich zamówień oraz korzystać z wielu innych udogodnień.  

3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych adresowych koniecznych w procesie wysyłki zamówionego towaru oraz danych kontaktowych tj. adresu e-mail i numeru telefonu. Jeśli kontakt z Klientem okaże sie niemozliwy, sklep MTGSTORE może odstąpić od realizacji zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia podzielona jest na etapy. Po każdym z etapów przesyłany jest do Klienta e-mail ze zmianą statusu zamówienia.  Prosimy nie wysyłać pieniedzy za zamówione towary do momentu gdy zamówienie nie uzyska statusu ZAMÓWIENIE ZWERYFIKOWANE !!!
     a ) status zamówienie przyjęte - rozpoczecie procesu realizacji zamówienia i przekazanie do weryfikacji.
          Weryfikacja najczęściej wykonywana jest w dniu złożenia zamówienia jednak może się zdarzyć,
          że proces ten będzie trwał do 3 dni roboczych.
     b ) status zamówienie zweryfikowane - jeżeli wszystkie towary są na stanie prosimy o wpłatę  
          odpowiedniej kwoty na nasze konto.
          Jeżeli zdaży się, iż któregoś z produktów w danym momencie nie ma w magazynie kontaktujemy się z 
          Klientem w celu uzgodnienia dalszych szczegółów (realizacja częściowa lub anulowanie zamówienia).
          Gdy Klient wyrazi zgodę na realizację częściową zamówienia przesyłana jest informacja ze
          zmodyfikowanym zamówieniem i odpowiednią kwotą do zapłaty. 
     c ) status zamówienie realizowane - zamówienie uzyska taki status gdy wpłata za towar pojawi się na  
           naszym koncie bankowym. Po uzyskaniu tego statusu zamówienie najczęściej wysyłane jest tego
           samego dnia jednak może się zdarzyć, że proces wysyłki będzie trwał do 3 dni roboczych.
     d ) status zamówione towary wysłane - zamówienie uzyska ten status w momencie, gdy zamówione
          towary zostaną wysłane do Klienta.
     e ) ostatni etap to zatwierdzenie punktów za zakupy oraz informacja o ich ilości i wartości. Punkty te
          mozna wydawać przy kolejnych zamówieniach w naszym sklepie.
  
5. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką pocztową, ekonomiczną, w kopercie ochronnej lub innym bezpiecznym opakowaniu.

 6. Do każdego zamówienia wliczone są koszty dodatkowe (przesyłka, pakowanie itp.), które stanowią
część składową ceny towaru. Pokrywa je kupujący. Wielkość tych kosztów jest niezależna od ilości
zamówionych produktów, wagi oraz wartości zamówienia i wynosi 7 zł

7. Czas oczekiwania na wpłatę za zamówiony towar wynosi 14 dni. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

8. Przesyłki zostaną wysłane w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto bankowe.

9. Sklep MTGSTORE nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy Poczty Polskiej.

10. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami BRUTTO (zawierającymi podatek) wyrażanymi w polskich złotych (PLN). Nie ma mozliwości wystawienia faktury VAT.

11. MTGSTORE zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania i zmiany zasad programu rabatowego oraz likwidacji prowadzonego programu rabatowego.

12. Cena podana przy każdym towarze w momencie złożenia zamówienia przez klienta jest dla sklepu wiążąca.

13. Skala, wg której podawany jest stan kart MTG na stronach sklepu MTGSTORE przedstawiona jest
w boksie Informacje w sekcji Stan Kart

14. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przekazane na podane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych.
Aby odstąpić od umowy zawartej z MTGSTORE, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
 sklep@mtgstore.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres:


MTGSTORE  
Grzegorz Kubiński
ul.Legionów Polskich 95/11
41-300 Dąbrowa Górnicza


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MTGSTORE  
Grzegorz Kubiński
ul.Legionów Polskich 95/11
41-300 Dąbrowa Górnicza

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………...…., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to …………………………………., data odbioru …………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….

…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 


15. Reklamacje.
Wszelkie wady techniczne i uszkodzenia podczas transportu prosimy zgłaszać drogą meilową na adres
sklep@mtgstore.pl lub telefonicznie pod numerem 602310374.  Można to zrobić również za pomocą
formularza reklamacyjnego dostępnego po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
Po zgłoszeniu wady lub uszkodzenia prosimy odesłać towar wraz z protokołem reklamacyjnym spisanym w obecności doręczyciela na adres sklepu MTGSTORE podany na górze strony.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na taki sam, lecz pozbawiony wad. Jeżeli będzie to niemożliwe, sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie towary do wyboru.

16. Wszystkie produkty, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu MTGSTORE są używane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Nazwa oraz logo Magic:the Gathering, wszystkie symbole i grafiki kart są własnością Wizards of the Coast.

17.Składając zamówienie na stronie www.mtgstore.pl wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się do przestrzegania powyższego regulaminu.

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Poleć nasz sklep
Podoba Ci się nasza oferta ? Poinformuj swoich znajomych o naszym sklepie jednym kliknięciem i skorzystaj z naszej promocji
Recenzje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Wyszukiwane frazy
28 październik 2021
13087301 wywołań od 01 maj 2011
Copyright © 2010 oscGold